keskiviikko 8. tammikuuta 2014

Esittelyssä osakkeetAikaisemmin olen kirjoittanut tilivaluutasta ja rahastoista. Nyt puhun suorista sijoituksista osakkeisiin.

Osakkeet ovat sijoituskohteista lähimpänä itseäni, sillä suurin osa sijoitusvarallisuudestani on juuri suoraan osakkeissa. Suora osakesijoittaminen on tavallaan kaksiteräinen miekka. Suoraan osakkeisiin sijoittaessasi tiedät tarkalleen mitä yhtiötä olet ostamassa ja onnistuessasi valitsemaan oikean yhtiön voit saavuttaa nopeasti suuriakin voittoja. Tämä toisaalta pätee myös toiseen suuntaa, eli valitsemalla väärän yhtiön voit nopeasti saada aikaan suuriakin tappioita.

Yritykset ovat kaikki erilaisia. Yrityksiä voi kuitenkin luokitella joidenkin yhteisten ominaisuuksiensa puolesta erilaisiin ryhmiin. Yrityksiä voidaan luokitella esimerkiksi toimialan, osakevaihdon, markkina-arvon tai osingonmaksun perusteella. Toimialaluokittelu tulee siitä, mitä yritys tekee. Osakevaihdon perusteella voidaan tehdä esimerkiksi osakeindeksejä, kuten OMX Helsinki 25 -indeksi, joka koostuu 25:stä Helsingin pörssin eniten vaihdetusta yhtiöstä (samasta indeksistä on olemassa myös Helsingin pörssissä noteerattava ETF-rahasto). Markkina-arvon mukaan luokittelu tulee suoraan siitä minkä hintaiseksi markkinat yhtiön arvottavat, eli lasketaan osakkeiden määrä sen hinnalla ja tällöin saadaan laskennallinen arvo, jonka mukaan yhtiöt voidaan laittaa jonoon. Osingonmaksun perusteella yhtiöitä voidaan luokitella esimerkiksi sen mukaan mikä yhtiö maksaa osakkeen hintaan suhteutettuna suurinta osinkoa.

Pörssi toimii hieman huutokaupan tavoin. Tästä syystä osakkeen suurempi päivävaihto vaihto tarjoaa turvaa siinä mielessä, että osake on todennäköisemmin oikein hinnoiteltu kuin olemattoman päivävaihdon yhtiö. Pörssissä huutajia on kahteen suuntaan, on toisaalta myyjiä ja toisaalta ostajia. Jokainen yrittää tietenkin saada omalta kannaltaan parasta mahdollista hintaa. Tätä kautta pörssi toimii joskus (useammin kuin halutaan myöntää) hyvinkin tunnepohjaisesti. Arvopaperin kurssi saattaa nousta tai laskea ilman mitään selitettävää syytä.

Suora osakesijoittaminen vaatii enemmän perehtymistä kuin tilivaluutta tai rahastot. Tämä on haaste, mutta se myös tarjoaa mahdollisuuden. Osakesijoittaminen on parhaimmillaan hyvin antoisaa, sekä siinä mielessä, että ymmärtää markkinoiden liikkeitä paremmin, että voi saavuttaa omalla sijoittamisellaan voittoa.

Termistöä:

Arvopaperi = omistuksen todisteena oleva asiakirja tai arvo-osuus, kuten osake tai sijoitusrahasto-osuus
OMX Helsinki = Helsingin pörssi
OMX Helsinki 25 = osakeindeksi, joka koostuu Helsingin pörssi 25:stä eniten vaihdetusta osakkeesta
NASDAQ OMX Group = julkinen osakeyhtiö, joka omistaa ja operoi pörssejä, mm. Nasdaq, Helsingin pörssi ja Tukholman pörssi
Päivävaihto = Rahamäärä, jolla osakkeella on käyty kauppaa päivän aikana. Vaihtoa voidaan mitata myös osakekappaleina, mutta tämä lukema ei ole vertailukelpoinen muiden osakkeiden kanssa, siksi käytetään euromääräistä vaihtoa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti